1. Bekendmakingen Heerde
  2. Wijzigingsplan Natuurontwikkeling Klooster Hulsbergen, Heerde ter inzage

Heerde | bestemmingsplan

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Papendrecht. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Papendrecht valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

Wijzigingsplan Natuurontwikkeling Klooster Hulsbergen, Heerde ter inzage

Het college van Heerde maakt bekend dat het wijzigingsplan Natuurontwikkeling Klooster Hulsbergen, Heerde gewijzigd is vastgesteld en met de daarbij behorende stukken ter inzage ligt.   Wijzigingsplan Het doel van het wijzigingsplan is om twee percelen (HDE L 40 en HDE L 95) aan de Werverdijk om te zetten van een agrarische bestemming naar een natuur bestemming.   Inzagetermijn U kunt de stukken van 8 februari 2023 tot en met 21 maart 2023 inzien. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur (op afspraak) in het gemeentekantoor van Heerde. Het wijzigingsplan staat vanaf genoemde datum ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.917BUOWWERVERDIJK-VA01) en www.heerde.nl/planneninvoorbereiding.   Zienswijze Belanghebbenden kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 AE, Den Haag). Belanghebbenden kunnen binnen de gestelde termijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is geldig vanaf de dag na het aflopen van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval is het bestemmingsplan pas geldig als op dit verzoek is beslist.   8 februari 2023   Het college,   Drs. J.W. Wiggers Burgemeester   B. van Zuthem Secretaris   Gepubliceerd in Digitale Staatscourant, gemeentepagina en www.heerde.nl Datum publicatie 8 februari 2023 Periode ter inzage 8 februari 2023 tot en met 21 maart 2023 Behandelend ambtenaar Robin ten Have Bij afwezigheid Janina van Dijk

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie PapendrechtStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Papendrecht inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Papendrecht.

Meer Bekendmakingen